Açık kaynak kod, yazılım geliştiricinin kaynak kodu açık bir şekilde herkese sunmasıdır. Bu tür uygulamalarda kullanıcılar ilgili yazılımı değiştirebilir, dağıtabilir veya paylaşabilir. Genellikle açık kaynaklı yazılımlar, topluluk iş birliğiyle geliştirilir. İş birlikçi geliştirme olarak adlandırılan bu süreç, farklı geliştiricileri bir araya getirdiği için yüksek faydaya sahip sonuçlar üretir.

Açık Kaynak Kod Nasıl Hazırlanır?

Açık kaynak kod geliştirme sürecinde, kullanıcılar eş geliştiriciler olarak ele alınır. Tüm yazılım süreci, geniş bir topluluğun katılımıyla gerçekleştirilir. Yazılım hazırlanmasından hataların bulunarak belgelenmesine kadar tüm süreçlerde iş birliği vardır.

Açık Kaynaklı Yazılımların Genel Özellikleri

Birçok açıdan avantaj sağlayan bu tür yazılımların en büyük avantajı, ortaya çıkabilecek sorunları kapsamlı bir şekilde ele alınarak uygun çözümlerin sunulmasıdır. Yazılım geliştirme sürecinde hataların erken aşamalarda tespit edilerek düzeltilmesi için yazılım mümkün olan en kısa sürede kullanıcılara açılmalıdır.

Ayrıca yine hatalarla ilişkili olarak sürekli kod entegrasyonu sayesinde hatalar parçalı olarak ele alınabilir. Yazılım geliştirmenin son aşamasında tüm hataları düzeltmek yerine topluluk katkısıyla her aşamada hata ayıklama işlemi gerçekleştirilir. Bu yazılımlar genellikle birden fazla sürüme sahip olur. Her yeni sürüm, bir alt sürümün daha geliştirilmiş ve daha az hatalı halini temsil eder.

Bu yazılımların modüler yapısı, yazılım üzerinde aynı anda birden fazla geliştiricinin çalışmasına izin verir.

Açık Kaynak Yazılım ve Diğer Tür Yazılımlar Arasındaki Farklar

Açık kaynak yazılım ve diğer tür yazılımlar arasındaki en büyük fark, yazılım lisansıyla ilgilidir. Açık kaynak yazılımlar, topluluk üyelerinin katkıda bulabileceği şekilde düzenlenir. Ayrıca bu yazılımlar diğer kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından değiştirebilir, paylaşılabilir ve yeniden dağıtılabilir.

Ancak telif hakkında sahip diğer yazılımlarda, yazılımla ilişkili tüm haklar sadece ilgili hak sahibine aittir. Bu tür yazılımların herhangi bir koşul altında değiştirilmesi ve izinsiz olarak çoğaltılması yasal sorunları ortaya çıkarır.

Açık Kaynaklı Yazılım Nasıl Lisanslanır?

Bu tür yazılımların lisanslama süreci telif hakkında sahip yazılımlardan farklıdır. Genellikle açık kaynaklı yazılımlar, Genel Kamu Lisansı altında sunulur. Bu yazılımlardan türetilecek olan diğer yazılımların da aynı lisans altında sunulması gerekir. Bu lisans sayesinde kullanıcılar ve diğer geliştiriciler yazılım üzerinde istedikleri değişimleri gerçekleştirebilirler.